Saint-Brieuc: Pink Mũ Giant quỹ chặnGame avatar

Game avatar

Caps hồng chặn truy Game avatarcập vào siêu thị lớn đến Saint-Brieuc. Họ muốn Cài đặt game avatar cho điện thoại sam sungsản phẩm được làm bằng thịt ngoài được trao cho các hiệp hội.

Game avatar
Sau khi giảm mà không cần cảnhGame avatar báo từ Carrefour Langueux đến 15 giờ, bốn mươi người từ Caps hồng phong trào hạ cánh xuống các siêu thị lớn đến 16 h 30.  Họ đã kiểm tra nhãn sản phẩm món ăn đầy thực hiện với xe thịt đến từ nước ngoài.  với http://gameavatars.net những chiếc xe tải, họ đã thực hiện một đập ngăn chặn những người đi mua sắm.  “đó là tuyên bố rằng những bữa ăn được phân phối cho các ăn tim nhưng quản lý từ chối” , lập luận một trong những nhà Tải game avatar cho di động của bạn lãnh đạo. Đối mặt với việc từ chối này, những người biểu tình đã quyết định duy trì đập cho đến khi kết thúc giao dịch.

Post Comment