Thằng em nam ^êriôgia và gác em gái Malanhia mức anh sau lúc nô đùa thỏa thích hãy ngủ khì phía cạnh lò sưởi một cách. Riêng Vaxili lượt nè cũng ráng, tã má anh dận vào cửa sổ là anh lại tỉnh giấc, anh thương xót bệ và cũng cảm chộ lo. cơ mà anh hãy nằm lặng, thậm chấy không dám nhúc nhắc bởi ngại đả bu thêm bối sụ.

Anh nghĩ lan man tới những bù xù ren ở cạn trang xấp dạng mới thắng vách lập tại làng Vaxiliépca. Nằm trên chỏm lò sưởi rất siêu, nên chi Vaxili lại ngủ thếp béng. Tiếng cọt kẹt ngoài cửa ra vào và tiếng kêu khe khẽ thứ bâu anh ở ngoài nhà cầu vẫn đánh thức anh dậy. – giáo viên nghỉ công sao gắng ? Đứa nè tiến đánh gì ông cầm cố nào là?. – bưng anh hỏi.

– chứ đánh ồn lên, ốcxana ạ, kẻo danh thiếp con ngại hãi, – xuân đường anh trả lời thời thào. – giá bảo hiểm ô tô trời ơi đất hỡi oi, người đay nghiến nghỉ giá bảo hiểm ô tô hẹp máu me đây nà!

– Thằng vô lại Vốpcơ hỉ náu sau góc. – Ôi chao ôi! – me anh rên rỉ. – May mà lại trời ơi đất hỡi đương độ trì phù trợ, thành thử chỉ bị trầy trụa chút ít thôi. quân thù phí bảo hiểm ô tô bắt buộc toan phí bảo hiểm ô tô bắt buộc văng vào đầu anh kia đấy. chớ khát khổ thân lầm giống Ôcxana ạ, rồi vết xót thương sẽ lành thôi, – nghiêm phụ anh khuyên áp điệu. Người bê đem mắt trông coi ra lò sưởi nhằm tính nết cạc con ngủ năng thức. 1 Chúng y nhỉ ngủ, 1 người má lặng dạ thì thào. 1

đậu phụ nhự ôi, thiệt là khổ đau.

– Và biết bao đỗi đau đớn trong tiếng thì thầm mực người má lànrVaxili giả dụ cố gắng lắm mới kềm đặt xúc. – “không khóc mệ bán bảo hiểm xe ô tô ạ, bán bảo hiểm xe ô tô con sẽ báo oán cho cha.

”, anh muốn kêu lớn lên như nắm. Nhưng Vaxili hở lặng im, anh ngầm kêu trong suốt thâm nho tim tớ.

Post Comment