Eric, anh không thích uống thì bỏ, chẳng quan hệ gì chuyện đó. I Thấy chưa – Katharine nói I một sự lãng phí không ai chổĩ cãi được. – Đe tôi yên nào ! Roy vặn lại. Cuối cùng, tới đất thánh rồi, ly rượu cầm tay, mắt nhìn đêm tôi, tôi dùng một que tăm với những trái mơ dầm. Nếu tôi muôn giảm nhẹ chi phí và xác minh tổng sô nợ nần ngày càng tăng của tôi thì tôi phải thành đạt tại. Chúng tôi ngồi vào bàn. Một món cốc-tai tôm đựng trong những chiêc côc có chân đã được bày ra trưóc mỗi bộ đồ ăn. Roy luôn luôn thay đổi chủ để, hỏi tôi về giá trị tương đưdng của các bằng cấp Pháp của tôi so với bằng cấp.

Alfonso mang ra bàn một con gà nguội đã cắt miếng xếp trên những lá rau diếp rất to. I Chắc vertu ông đã biết I vertu Roy nói tiếp. Trong vùng này đã có hai giải Nobel nếu khóng phải là ba, tôi không được rõ lắm, gôc Pháp. Các nhà bác học Pháp cư trú ở đây ngày càng đông.

Tôi Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ gật đầu, không biết nên tổ ra biết ơn Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ hay kiêu hãnh. Tôi, tôi không mong muốn gì hơn là đến
lượt tôi cũng trở thành một ngưòi không ai hiểu và được người ta mòi ỏ.

– Tại nưỏc các ông – ông ta nói tiếp – người ta không muôn thừa nhận sự cần ỉ hiết tuyệt đôi phải có những quan. Các ông cũng đang cõng người Đức trên lưng, kể cả về mật kinh tê nữa, cảc ông phải tỉnh dậy đi chứ !
Tôi bực. Người ta Nokia 8800 coi tôi như một người Latin không Nokia 8800 thích nghi vói thòi đại. Cái chũ tại nưóc các ông ấy làm tôi bực bội. Trưổc hết vì nó không hoàn toàn đúng, sau nữa là tôi đang muốn đi ra ngoài nưổc Pháp.

– Nhiều lần, trong lúc dự kiến đầu tư, tôi đã vấp
phải nhiều vấn đề Tại nưóc các ông, ít người nói tiếng Anh. , %
Ông ta biến bữa ăn thành một cuộc thanh toán vối lục địa cũ.

Post Comment